Waldemar Kulpa
Dyrektor Domu Kultury ,,13 Muz”

Maja Olendzka
Zastępca Dyrektora Domu Kultury „13 Muz”

Alicja Kozub
Główny księgowy

Aneta Bonarska
Kadry, Księgowość

Aneta Małgorzata Kalityńska
Administracja, inspektor danych osobowych

Janusz Janiszewski
organizacja wydarzeń

Marta Ostasz
organizacja wydarzeń, wynajem sal

Kamil Robak
promocja, kontakt z mediami