Scena Prezentacji Teatralnych w Domu Kultury „13 Muz”, zainicjowana przez Teatru Uhuru, ma miejsce przez cały sezon artystyczny i stanowi cykl prezentacji teatralnych, zarówno tych teatrów, które działają w „Muzach” jak i tych, które są zapraszane gościnnie z innych ośrodków i instytucji.

Informacje o aktualnie prezentowanych spektaklach – terminy, tytuły oraz opisy – znajdują się zawsze na naszej stronie głównej – AKTUALNOŚCI.

Teatr Uhuru powstał w 1997 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie (obecnie Gryfiński Dom Kultury). Założycielem i kierownikiem artystycznym teatru jest Janusz Janiszewski, aktor szczecińskiego Teatru Kana, reżyser, polonista i pedagog teatralny.

Obecnie teatr działa w Domu Kultury „13 Muz” pod kierunkiem Janusza Janiszewskiego, który utworzył dla aktywnej twórczo młodzieży Pracownię Teatralną Teatr Uhuru skupiającą uczniów szkół średnich i studentów realizujących w niej różne pasje artystyczne: aktorstwo, reżyserię, sztuki plastyczne i literackie oraz inne formy sceniczne.

Od początku swego istnienia Teatr Uhuru w ramach swojej działalności jako grupa twórcza współpracuje z zagranicznymi, głównie niemieckimi, ośrodkami kultury uczestnicząc w projektach wymiany młodzieży oraz współorganizując międzynarodowe warsztaty teatralne.

Teatr ma na swoim koncie kilkadziesiąt przedstawień. Największe uznanie, wiele nagród i wyróżnień przyniosły mu takie spektakle jak: „Pewna mucha”, „Polly i Molly”, „Ciało”, widowisko plenerowe „Apocalypsis” czy najgłośniejszy spektakl „Pierogi”. Współtwórczynią wielu sukcesów teatru jest Violina Janiszewska (współpraca reżyserska i scenariuszowa, kostiumy i scenografia).

Wszystkie przedstawienia są spektaklami autorskimi. Główną zasadą twórczą teatru jest „wolność wszelako pojmowana”, głównie chodzi o wolność wypowiedzi artystycznej i ekspresji twórczej. (Słowo „Uhuru” w języku suahili znaczy właśnie wolność). Podstawą działalności jest stworzenie szerokiej przestrzeni własnej kreatywności i możliwości autoekspresji dla każdego uczestnika pracowni teatralnej.

Teatr Uhuru jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich festiwali teatralnych i zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: za scenariusze, reżyserię, czy też kreacje aktorskie.

Strona Teatru Uhuru – zajęcia teatralne