Kształtowanie się wizji i misji po roku 2008, przekształacenie w nowoczesną instytucję kultury oraz zmiany programowe wpłyneły na potrzebę zaktualizowania identyfikacji wizualnej. Wraz ze statutową zmianą nazwy z Dom Kultury Klub „13 Muz” na Dom Kultury „13 Muz”, przyjęto nowy znak wizerunkowy. Dawne logo, pegaz z rzymską trzynastką, autorstwa Leszka Żebrowskiego, odświeżono. Od 2008 roku trwały prace nad stworzeniem logotypu literniczego, który funkcjonował równolegle z poprzednim znakiem graficznym. Przemiany zostały podkreślone ostatecznym wykorzystaniem nowego logo, opartego na bazie nazwy „13 Muz”. W ten sposób powstał syntetyczny oraz czytelny komunikat wizualny, składający się z samego liternictwa, odróżniający liczbę 13 od nazwy Muz kolorem amarantowym. Zastosowane zostało ono we wszystkich materiałach drukowanych instytucji. Jednoznaczna identyfikacja wizualna, konsekwentnie wykorzystywana w materiałach promocyjnych, pomaga stworzyć jednolity, profesjonalny wizerunek miejskiej instytucji kultury – Dom Kultury „13 Muz”.

Pobierz logobook:

PDF 800 kb