Wizja

modelowy dom kultury

 

Misja

„13 Muz” odnowa (odnowienie przestrzeni i form aktywności);

Zadaniem Domu Kultury „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych Szczecinian;

Dom Kultury „13 Muz” – miejsce, które integruje;

Naszą misją jest tworzenie wyjątkowego miejsca, poprzez współpracę wielu podmiotów życia kulturalnego (artyści, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje itd.), które w dziedzinie kultury gwarantują światowy poziom swoich projektów artystycznych i jednocześnie aktywizują lokalną społeczność;

Naszą aktywnością chcemy sprawić, aby Dom Kultury „13 Muz” był widocznym miejscem nie tylko na kulturowej mapie Polski, ale i poza granicami naszego kraju.