Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie jako Administrator danych osobowych (osoba fizyczna, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury „13 Muz” z siedzibą w Szczecinie, 70-551 Pl. Żołnierza Polskiego 2.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Aneta Kalityńska, adres e-mail a.kalitynska@13muz.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w celu promocji wydarzeń
  4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane w zbiorze doraźnym i będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu  przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
  9. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ich przekazywania do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.