Galeria TWORZĘ SIĘ!

TWORZĘ SIĘ to galeria sztuki dla dzieci i młodzieży realizująca autorski program edukacji artystycznej, opracowany przez Fundację Las Sztuki. Celem miejsca jest pobudzanie twórczego rozwoju młodych mieszkańców Szczecina oraz kształtowanie świadomych i wrażliwych uczestników życia społecznego. Twórcom zależało na powstaniu miejsca intrygującego i przyjaznego dzieciom wszystkich środowisk, w którym można tworzyć i wypowiadać się bez ograniczeń.

Przestrzeń galerii podzielona jest na dwie części:

– edukacyjną, w której odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wykłady i spotkania

– wystawienniczą, w której prezentowane są wystawy tworzone dla dzieci ale również przez dzieci, a także efekty działań twórczych.

Aktualna wystawa w TWORZĘ SIĘ: „Miasto (dla) Dzieci”.

 

Miejsce sztuki dla dzieci i młodzieży powstało 1 czerwca 2014 roku. TWORZĘ SIĘ jest owocem współpracy Domu Kultury „13 Muz” oraz Fundacji Las Sztuki. Jest to kontynuacja, a także rozwój działań realizowanych w 2013 r. w ramach kampanii społeczno-artystycznej „Przepraszam! Tworzę się”. Twórcy inicjują kreatywne działania dla dzieci i młodzieży oraz promują nowoczesną edukację kulturalną. Stawiają na niekonwencjonalne podejście i naukę pozaformalną: nowe media, interaktywne instalacje, obiekty, działania łączące różne dziedziny sztuki, akcje w przestrzeni miejskiej, produkcja wydarzeń artystycznych dla najmłodszych i możliwość prezentacji swoich prac w prawdziwej galerii. Organizatorzy zamierzają gromadzić prace dzieci, aby utworzyć w przyszłości Dziecięcą Kolekcję Sztuki. Planują również prezentować i udostępniać ciekawe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży oraz organizować konkursy plastyczne.

Kuratorką galerii jest Paulina Ratajczak.

Zobacz więcej na: www.tworzesie.pl