Galeria TWORZĘ SIĘ!

TWORZĘ SIĘ to galeria sztuki dla dzieci i młodzieży realizująca autorski program edukacji artystycznej, opracowany przez Fundację Las Sztuki. Celem miejsca jest pobudzanie twórczego rozwoju młodych mieszkańców Szczecina oraz kształtowanie świadomych i wrażliwych uczestników życia społecznego. Twórcom zależało na powstaniu miejsca intrygującego i przyjaznego dzieciom wszystkich środowisk, w którym można tworzyć i wypowiadać się bez ograniczeń.

Przestrzeń galerii podzielona jest na dwie części:

– edukacyjną, w której odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wykłady i spotkania

– wystawienniczą, w której prezentowane są wystawy tworzone dla dzieci ale również przez dzieci, a także efekty działań twórczych.

W TWORZĘ SIĘ realizowany jest obecnie projekt „Zabawy Sztuką – Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie”. Pomysł opiera się na wykreowaniu i udostępnieniu mieszkańcom Szczecina oraz regionu kilku przestrzeni artystycznych (placów zabaw), nawiązujących do różnych dziedzin sztuki. Ich przygotowaniem zajmują się zaproszeni do projektu artyści, lokalni animatorzy oraz młodzi mieszkańcy miasta. Place powstają w przestrzeniach miejskich i galeryjnych. W ramach każdego placu odbywają się liczne warsztaty, spotkania oraz akcje, a także działania artystyczne.

08.04.2018 „Tajemniczy ogród” – plac zabaw Galerii Tworzę się. Fot.: Robert Stachnik

Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Szczecin oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsce sztuki dla dzieci i młodzieży powstało 1 czerwca 2014 roku. TWORZĘ SIĘ jest owocem współpracy Domu Kultury „13 Muz” oraz Fundacji Las Sztuki. Jest to kontynuacja, a także rozwój działań realizowanych w 2013 r. w ramach kampanii społeczno-artystycznej „Przepraszam! Tworzę się”. Twórcy inicjują kreatywne działania dla dzieci i młodzieży oraz promują nowoczesną edukację kulturalną. Stawiają na niekonwencjonalne podejście i naukę pozaformalną: nowe media, interaktywne instalacje, obiekty, działania łączące różne dziedziny sztuki, akcje w przestrzeni miejskiej, produkcja wydarzeń artystycznych dla najmłodszych i możliwość prezentacji swoich prac w prawdziwej galerii. Organizatorzy zamierzają gromadzić prace dzieci, aby utworzyć w przyszłości Dziecięcą Kolekcję Sztuki. Planują również prezentować i udostępniać ciekawe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży oraz organizować konkursy plastyczne.

Zobacz więcej na: www.tworzesie.pl

 

Galeria Jedna/Druga

W kwietniu 2017 r. swoją działalność rozpoczęła  galeria JEDNA/DRUGA zlokalizowana na parterze  Domu Kultury „13 Muz” przy. pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.  Jest to inicjatywa Moniki Szpener, która realizuje kuratorski projekt wystawienniczy przy wsparciu DK „13 Muz” i Fundacji „Reakcja Sztuki”.

Galeria składa się z dwóch pomieszczeń, w których będą pokazywani niezależni artyści dobrani na zasadzie konfrontacyjnej. Na pierwszej  wystawie o tytule „1917” inaugurującej działalność galerii prace pokazują prof. Kamil Kuskowski, artysta sztuk wizualnych, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Ul Pazniak ubiegłoroczny absolwent Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów,  obecnie asystent w Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych na tym samym Wydziale.
 
Punktem wyjścia dla wystawy pt. „1917” jest obchodzone w tym roku stulecie polskiej awangardy. Prezentowane prace eksplorują potencjał symboliczny jednego z najważniejszych dzieł XX wieku „Fontanny” Marcela Duchampa, powstałej, co nie jest bez znaczenia, w 1917. Był to pierwszy redy-made (przedmiot gotowy) wystawiony jako dzieło sztuki. Stał się symbolem sprzeciwu wobec tradycyjnej sztuki i jej wartościom, ukazując jej nowe, kontekstowe rozumienie.
 
Instalacja „Inochód” to wizualny dokument socjalnej utopii wzorowany na projektach  studentów i absolwentów moskiewskiej uczelni artystycznej Wchutiemas. W założeniu prace te miały być wzorem upowszechniającym prostotę i racjonalność przy jednoczesnej świeżej dekoracyjności. Jednak ruch rosyjskiej awangardy wchodząc w pole propagandy politycznej szybko uległ zmianie w znak ideologiczny. Inochód to jeden z paradoksalnych sposobów poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na jednoczesnym unoszeniu obu kończyn z jednej strony ciała. Artysta nadając taki tytuł swojej instalacji podkreśla polityczną pozycję artystów.
 
Otwarte codziennie od g.9-16, parter DK „13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2 Szczecin
kurator: Monika Szpener           

 

Sala Kominkowa

To miejsce inspirujące wyjątkową energią, która sprzyja realizacji niezwykłych projektów w niezwykłym miejscu. Barokowa ornamentyka, kryształowe lustro i kominek, przyciąga nie tylko uczestników, ale i również wykonawców. Charakter sali obliguje nie tylko do pełnego inwencji odkrywania wyzwań artystycznych, ale także wszelkich działań dotyczących przestrzeni kultury: koncertów, spektakli, wernisaży, festiwali multimedialnych, sceny tańca, warsztatów dla młodzieży, działań atytystycznych seniorów i kameralnych spotkań z twórcami.

          

Sala Lustrzana

Przepięknej nowa sala doskonała na zajęcia taneczne, choreograficzne czy teatralne. Sala ta mieści się w budynku Domu Kultury „13 Muz”, w centrum miasta (pl. Żołnierza Polskiego 2), co czyni ją wyjątkowo atrakcyjnym logistycznie miejscem. Odbywają się w niej przeróżne warsztaty, spektakle, zajęcia edukacyjne przygotowane przez animatorów związanych z Domem Kultury „13 Muz”, jak i rezydentów współpracujących z nami.

        

 

Kawiarenka Kulturalna

Nasza kawiarenka działa w trakcie wydarzeń, które odbywają się w Domu Kultury „13 Muz”. Zapraszamy do odwiedzania.