Osoba odpowiedzialna za redakcję Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Kultury „13 Muz”:

Waldemar Kulpa / dyrektor@13muz.eu / +48 601 625 244 – redaktor BIP

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2023 r.