Biuletyn Informacji Publicznej w Domu Kultury „13 Muz” zredagowali:

Maja Olendzka (m.olendzka@13muz.eu)
Waldemar Kulpa (dyrektor@13muz.eu)

Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2018 r.