Termin „Biodanza” oznacza taniec życia z greckiego: „bios” – życie i z hiszpańskiego „danza” – taniec, rozumiany jako naturalny ruch pełen wyrazu. Została stworzona w latach 60-tych w Ameryce Południowej przez chilijskiego psychologa i antropologa prof. Rolando Toro Aranedę.

„Biodanza to system, który przyspiesza procesy integracyjne na poziomie komórkowym, immunologicznym, metabolicznym, neuroendokrynologicznym i egzystencjalnym poprzez zapewnienie wzbogaconego środowiska, w tym wybranej muzyki, ruchu integracyjnego, opieki i interakcji grupowych”.

W Biodanzie znajdziemy aspekty związane z biologią, fizjologią, psychologią, filozofią. Jest jedną z najlepiej zbadanych naukowo metodą pracy z ciałem. Badania przeprowadzane w różnych ośrodkach na świecie potwierdzają jej skuteczność nie tylko w obszarze rozwoju osobistego, ale również w aspekcie terapeutycznym. Biodanzę stosuje się jako wsparcie terapii chorych w szpitalach, centrach terapeutycznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej.

Biodanza poprzez naturalny ruch, muzykę, emocje i spotkanie w grupie, ułatwia na nowo połączyć się z samym sobą, odkryć własny potencjał, wyrazić się w atmosferze wolnej od krytyki i osądu. Pomaga zbliżyć się do samego siebie i do drugiej osoby, odbudować pierwotną więź z naturą i całym stworzeniem.

To system ruchu mający na celu integrację i rozwój osobisty oraz połączenie z życiem i z jego wszystkimi formami wyrazu. Biodanza to nie układy i choreografie, a raczej zaproszenie do świadomego odczuwania naszego ciała i naszych emocji.

Korzyści jakie obserwują u siebie tańczący Biodanzę:
– redukcję stresu
– umiejętność zwalniania, odpoczywania, dawania sobie czasu na zregenerowanie się
– wzmocnienie swojej witalności, podniesienie energii życiowej, odnalezienie radości w życiu
– odnalezienie równowagi i poprawę jakości życia dzięki samoregulacji
– umiejętność połączenia ze swoimi emocjami i wyrażania ich
– wzmocnienie własnej tożsamości i wiary w siebie
– umiejętność w wyrażaniu swoich potrzeb i stawiania granic
– rozwijanie empatii i wrażliwości
– budowanie zdrowych i autentycznych relacji z ludźmi

Na czym polegają zajęcia?
Na zajęciach uczymy się siebie i tego co dookoła nas poprzez wymianę, która zachodzi pomiędzy osobami. Poprzez interakcje i poprzez vivencie czyli intensywne tu i teraz, która jest fundamentalnym elementem tego procesu.

Ćwiczenia w Biodanzy odwołują się do naturalnych ruchów i gestów takich jak chodzenie, skakanie, przeciąganie się, relaksacja, podawanie ręki. Niektóre ćwiczenia służą zintegrowaniu ciała, a inne głębokiemu uwrażliwieniu. Jeszcze inne za cel stawiają sobie rozwój ekspresyjności i potencjału genetycznego. Większa część zajęć jest niewerbalna, komunikujemy się poprzez taniec, ruch, wzrok, obecność. Integralną częścią ćwiczeń jest troska o samego siebie i odkrycie w sobie piękna oraz otwarcie się na świat.

Na nowo uczymy się przyjemności poruszania się przy muzyce, indywidualnie, w parach i w grupie w trakcie swobodnych ćwiczeń i tańców z innymi. Tańczymy do muzyki wybieranej spośród szerokiej gamy naukowo sprawdzonych utworów dla kategorii ruchu, który ma być aktywowany dla wybranego tematu na każdą lekcję.

Dzięki praktyce Biodanzy rozwijamy zdolność do bycia i w pełni wyrażania siebie, z witalnością i radością, ale także uczymy się słuchać siebie i zwalniamy, aby powrócić do naszych naturalnych i organicznych rytmów dla lepszego samopoczucia.

Nie musisz umieć tańczyć, nie uczysz się kroków ani choreografii. Biodanzę można praktykować w każdym wieku, bez względu na zdolności ruchowe i zdrowotne, ponieważ ruch w Biodanzy rodzi się z emocji.

Biodanza to nowy sposób na odzyskanie energii, witalności, odczuwania przyjemności, czułości i wrażliwości poprzez odkrycie ekspresji w wyrażaniu siebie.

Dla kogo skierowane są zajęcia?
– dla kobiet i mężczyzn w każdym przedziale wiekowym i stanie zdrowia (dzieci i młodzież zajęcia osobne)
– dla osób poszukujących nowej, łagodnej, a zarazem skutecznej metody rozwoju osobistego
– dla chcących umocnić więzi międzyludzkie (funkcjonowanie w społeczności i grupie, pracy, rodzinie)
– jako wsparcie dla osób z problemami psychosomatycznymi, z zaburzeniami odżywiania, z depresją
– może być nową formą pracy dla osób profesjonalnie pracujących z ciałem, psychologów (w tym psychoonkologów), pedagogów, terapeutów, edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, z ludźmi starszymi, trenerów odpowiedzialnych za budowanie zespołów w firmach.

Termin: środy o godz. 18:00
Miejsce: Sala Lustrzana

Dla osób, które poznały Biodanzę i chcą brać udział w zajęciach cena za 1 zajęcia 60 zł , karnet na 4 spotkania 200 zł.

Zapisy telefonicznie lub sms pod numer tel. 571 096 896 – Joanna Tamaya Świerczyńska.

Na zajęcia należy ubrać się wygodnie i warto przynieść ze sobą wodę. Tańczymy na boso lub w skarpetkach.

Joanna Tamaya Świerczyńska