W roku 2022 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– W ramach programu „Teatr”: 150 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem

 

– W ramach programu „Literatura”: 14 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem

 


W roku 2021 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– W ramach programu „Infrastruktura domów kultury”: 28 tys. zł
W przypadku tej dotacji znaleźliśmy się na pierwszym miejscu ex aequo z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej Zdroju za ocenę merytoryczną wniosku. Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem
– W ramach programu „Edukacja kulturalna”: 79 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem

– W ramach programu „Promocja czytelnictwa”: 33 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem
– W ramach programu „Literatura”: 13 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem

– W ramach programu „Sztuki wizualne”: 36 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem
– W ramach programu „Teatr​”: 180 tys. zł
Więcej informacji na temat tego dofinansowania znajduje się pod linkiem

Dotacje celowe:
– Realizacja I-go etapu (przygotowawczego) 56. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 4.965 zł
– 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 600 tys. zł
– Propagowanie czytelnictwa szczecińskiej literatury: 30 tys. zł
– Remont ścian piwnic schodów oraz stropów pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury „13 Muz”: 369 tys. zł
– Zakup wyposażenia parkingu po wykonanym remoncie nawierzchni Dom Kultury „13 Muz”: 20 tys. zł


W roku 2020 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– Wydanie i promocja prozy Bogusława Kierca „Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)”: 19 tys. zł
– Wydanie i promocja książki Henryka Wańka „Notatnik i modlitewnik drogowy II (1994 – 2004)”: 16 tys. zł

 

– Kultura w Sieci „Domowy Animator Kultury”: 39 tys. zł
– W Szczecinie Tworzę się! – twórcze poszukiwania w 75. Rocznicę polskiego Szczecina: 69 tys. zł

 

Dotacje celowe:
– 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt – Prolog: 300 tys. zł
– Promocja szczecińskiej literatury: 30 tys. zł

 


W roku 2019 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– 54. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 210 tys. zł

 

– „Twórcze 5 x 5” : 65 tys. zł

 

 

– „Wolność kocham i rozumiem”: 115 tys. zł

 

 

Dotacje celowe:
– 54. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt – Prolog: 600 tys. zł
– Promocja szczecińskiej literatury: 30 tys. zł
– Realizacja I-go etapu (przygotowawczego) 55. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 20 tys. zł
– „Wolność kocham i rozumiem”: 100 tys. zł


W roku 2018 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– Realizacja zadania cz. I „Lokalnie-Kulturalnie”. Potencjał Kulturotwórczy Szczecina”: 8 tys. zł
– Realizacja zadania cz. II „Lokalnie-Kulturalnie”. Potencjał Kulturotwórczy Szczecina”: 22 tys. zł

 

– 53. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 100 tys. zł

 

– „Obrona przypadku” Janusza Drzewuckiego: 16 tys. zł

 

 

– „100 flag na 100 lat”: 115 tys. zł

 

 

Dotacje celowe:
– 53. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt: 600 tys. zł
– Orkiestra Dęta Olimpia: 50 tys. zł
– Działania Szczecińskiego Centrum Rozwoju Artystycznego Dziecka: 25 tys. zł


W roku 2017 otrzymaliśmy następujące dotacje:

– W ramach programu „Literatura”: 13 tys. zł
Wydanie i promocja zbioru opowiadań pt. „Miasto niebieskich tramwajów” Henryka Wańka.

 

– W ramach programu „Teatr”: 75 tys. zł
„Miasto to teatr”.
– W ramach programu „Infrastruktura domów kultury”: 24 tys. zł
Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia animacji taneczno-muzycznych.

 

– W ramach programu „Teatr”: 240 tys. zł
52. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt.            

 
Dotacje celowe:
– Zakup podestów scenicznych oraz wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego: 150 tys. zł
Renowacja Sali Kominkowej: 50 tys. zł
– Modernizacja budynku Domu Kultury „13 Muz” – wykonanie projektu wykonawczego: 150 tys. zł