Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 651/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. na stanowisko dyrektora Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie został powołany Waldemar Kulpa na okres 01.01.2021-31.12.2025 r. 

W załączniku do pobrania Program działania Domu Kultury „13 Muz” na lata 2021-2025.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin

Program działania Domu Kultury „13 Muz” na lata 2021-2025