Program kursu malarstwa i rysunku:

 1. Zakres programu nauczania /zajęcia prowadzone na zasadzie wolontariatu, nieodpłatnie/
 2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 10:30-14:30
 3. Zajęcia kończą się wystawą dorobku artystycznego uczestników spotkań warsztatowych
 4. Materiały na zajęcia dostarcza uczestnik, zgodnie z zapotrzebowaniem podanym przez prowadzącego zajęcia.
 5. Zajęcia nie są odpłatne, a działalność przebiega pod kuratelą Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie
 6. Program w zakresie malarstwa i rysunku obejmuje zagadnienia:
  A. Forma artystyczna dzieła sztuki
  – kierunki i środki wyrazu /analiza i dyskusja/
  – materiały i techniki malarskie: pastele
  – akwarela, akryl, farby olejne
  – tematyka: martwa natura
  – malarstwo rodzajowe
  – portret /proporcja postaci/
  – szkic z natury /martwa natura kompozycja, światło i kolor/
  – szkice pędzlem /akwarela/
  B. Techniki graficzne
  – technologie graficzne:
  /monotypia, stempel, rozlewiska symetryczne, piórko tusz czarny i kolorowy/
  – szkic ołówkiem /twardość B2/, szkice sepią, szkic sangwiną, ugrem
  C. Podobrazia
  – techniki temperowe
  – gwasz
  – farby na bazie wosku /akwarela woskowa/
  D. Techniki graficzne
  – odwzorowaniem płaskiego reliefu
  – rozlewiska słomką
  – lanie farby /„pai” J. Pollock
  – techniki mieszane /rysunek lawowany/, wyklejanka uzupełniona rysunkiem
  E. Opracowania indywidualne /12 godz./ 

  – G. Klimt – pastisz
  – H. Moore /rzeźba – formy kartonowe/
  – M. Abakanowicz /rzeźba polska/                                    6 godz.

  – Van Gogh /pastisz – motyw kwiatów/
  – H. Matisse /pastisz „Taniec”, „Muzyka”/
  – P. Picasso /sztuka zaangażowana „Guernica”/        6 godz.

  Razem: 140 godz. /35 tematów = 4 godz. na 1 temat/

Zaproszenie na zajęcia z rysunku i malarstwa: prowadzący Edward Domański, Urszula Rychlińska /z-ca/.

Zapraszamy dorosłych na spotkania warsztatowe „Malarstwo i rysunek”.

Uczestnicy realizują się w technikach plastycznych oraz w grafice.

Zapraszamy na spotkania w poniedziałki, w godz. od 10:30 do 14:30.

Nasz adres:
Dom Kultury „13 Muz”; pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin.
Tel. bezpośrednio do prowadzącego zajęcia: 503 964 650 lub kontakt mailowy artpaleta@wp.pl