56. odsłona odbyła się w okresie: 21-29.04.2022 r. Była to ostatnia edycja Przeglądu, który odbył się w dotychczasowej formule organizacyjnej i programowej. Zgodnie z zaproponowaną zmianą od 2023 roku formalnymi organizatorami „Kontrapunktu” będą  dwie miejskie instytucje teatralne: Teatr Lalek „Pleciuga” oraz Teatr Współczesny. Tym samym zastąpią one w tej roli Dom Kultury „13 Muz”, który przez ostatnie sześć lat był organizatorem Przeglądu. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem.

Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt – największy festiwal międzynarodowy północno-zachodniej Polski, który odbywa się w nurtach: konkursowym oraz pozakonkursowym, pozwalającym na zaistnienie sztuki teatru w szerokim kontekście kultury, co kieruje Kontrapunkt w stronę festiwalu sztuki, podczas którego mają miejsce spektakle, parada teatralna, spektakle plenerowe, muzyczne wydarzenia towarzyszące, działania performerów, prezentacje spektakli teatrów szczecińskich, prezentacje spektakli teatru offowego, teatru włączającego oraz spotkania z artystami i krytykami. Formuła festiwalu pozwala na prezentacje najnowszych nurtów i poszukiwań teatru oraz umożliwia dyskusje i konfrontacje teatru polskiego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego (prezentacje w Berlinie), ukazując przemiany europejskiego teatru w Polsce, jednocześnie promując polską kulturę za granicą.

Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt ma na celu prezentację i promocję wybranych, artystycznie najciekawszych, polskich i zagranicznych, przedstawień teatralnych używających różnorodnych języków i stylistyk. W nurcie konkursowym, wyznacznikiem głównym staje się pojęcie „małej formy”. Natomiast imprezy towarzyszące mają budować szeroki kontekst kulturowy dla konkursowych prezentacji. Zatem poza prezentacją przedstawień konkursowych, Kontrapunkt to szereg interdyscyplinarnych działań.

Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt to kultywacja 56. lat tradycji i doświadczeń w realizacji kompleksowej prezentacji „małej formy”. Ponowne usytuowanie biura organizacyjnego w Domu Kultury „13 Muz” to powrót do miejsca narodzin i wieloletniej działalności festiwalu. Tu w kwietniu 1966 r. narodził się Ogólnopolski Przegląd Zawodowych Teatrów Małych Form, nazywany przez wiele lat Szczecińskim Tygodniem Teatralnym, dopóki w świadomości widzów i artystów nie zaczęło dominować określenie „Kontrapunkt” dodane w 1995 r. do oficjalnej nazwy. W ówczesnym Klubie 13 Muz odbywały się znaczące spektakle, występowali uznani artyści (Maria Teresa Wójcik, bracia Grabowscy, Jan Peszek, Ryszarda Hanin, Irena Jun, Ryszard Filipski), do późnych godzin trwały spotkania z artystami, zażarte dyskusje w klubie festiwalowym, towarzyskie rozmowy w sławetnym bufecie 13 Muz.

Filmy archiwalne dot. Przeglądu:
Teatr i sztuka sceniczna – Studio pod Muzami
Teatr i sztuka sceniczna – Festiwal teatralny 1977

  • Organizatorem Przeglądu w latach 2017-2022 był Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie.
  • Przegląd jest finansowany przez Miasto Szczecin 
  • Więcej na stronie www.kontrapunkt.pl
  • Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.