Informujemy, iż w 2018 r. działalność galerii dla dzieci „Przepraszam.Tworzę się!” została wsparta finansowo przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Otrzymane środki  (25 000 zł) przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie artterapii w ramach prowadzonych w DK 13 Muz tematycznych warsztatów pt. Eksperymentalne Place Zabaw. Wszystkie z przeprowadzonych aktywności związanych z profilaktyką problemów alkoholowych miały charakter edukacyjny i opierały się  na współpracy animatora z dzieckiem i jego opiekunem.

Podstawą dla działań j.w. jest uchwała nr XXXVI/1074/17 RMS z dnia 19.12.2017 r. w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”.

Przeprowadzono m.in warsztaty profilaktyczne „Malowanie butelek”

W ramach działań uczestnicy warsztatów Eksperymentalnych Placów Zabaw otrzymywali „Kaczki Niepijaczki” z rebusami i zagadkami o treści profilaktycznej.