Na zajęcia teatralne zapraszamy młodzież licealną i studentów. Pracownia jest otwarta dla każdego, kto chciałby odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania aktorskie, poprzez warsztaty, ćwiczenia i tworzenie wybranej przez siebie formy sztuki scenicznej.

Główną zasadą i filozofią w naszej twórczości jest wolność wyrażania siebie i swoich poglądów na świat i sztukę („uhuru” w suahili znaczy „wolność”).

W ramach pracowni teatralnej odbywają się: warsztaty aktorskie, warsztaty emisji głosu, sztuka recytacji, tworzenie spektakli, zajęcia przygotowawcze do szkół teatralnych, przygotowanie do konkursów recytatorskich, wyjazdy zagraniczne i udział w międzynarodowych projektach artystycznych w ramach projektów europejskich wymiany młodzieży.

Zajęcia prowadzi instruktor Janusz Janiszewski.

Spotkania odbywają się w dwóch grupach:
– Wtorki w godz. 16:00 – 20:00  – warsztaty teatralne oraz tworzenie spektaklu
– Czwartki w godz. 16:00 – 20:00 – sztuka słowa i teatr jednego aktora

Teatr Uhuru powstał w 1997 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie (obecnie Gryfiński Dom Kultury). Założycielem i kierownikiem artystycznym teatru jest Janusz Janiszewski, aktor szczecińskiego Teatru Kana, reżyser, polonista i pedagog teatralny.

Obecnie od kilku lat teatr działa pod egidą Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie pod kierunkiem Janusza Janiszewskiego, który utworzył dla aktywnej twórczo młodzieży Pracownię Teatralną Teatr Uhuru skupiającą uczniów szkół średnich i studentów realizujących w niej różne pasje artystyczne: aktorstwo, reżyserię, sztuki plastyczne i literackie oraz inne formy sceniczne.

Od początku swego istnienia Teatr Uhuru w ramach swojej działalności jako grupa twórcza współpracuje z zagranicznymi, głównie z niemieckimi ośrodkami kultury uczestnicząc w projektach wymiany młodzieży oraz współorganizując międzynarodowe warsztaty teatralne.

Teatr ma na swoim koncie kilkadziesiąt przedstawień. Największe uznanie, wiele nagród i wyróżnień przyniosły mu takie spektakle jak: „Pewna mucha”, „Polly i Molly”, „Ciało”, widowisko plenerowe „Apocalypsis” czy najgłośniejszy spektakl „Pierogi”. Współtwórczynią wielu sukcesów teatru jest Violina Janiszewska (współpraca reżyserska i scenariuszowa, kostiumy i scenografia).

Wszystkie przedstawienia są spektaklami autorskimi. Główną zasadą twórczą teatru jest „wolność wszelako pojmowana”, głównie chodzi o wolność wypowiedzi artystycznej i ekspresji twórczej. (Słowo „Uhuru” w języku suahili znaczy właśnie wolność). Podstawą działalności jest stworzenie szerokiej przestrzeni własnej kreatywności i możliwości autoekspresji dla każdego uczestnika pracowni teatralnej.

Teatr Uhuru jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich festiwali teatralnych i zdobywcą wielu prestiżowych nagród za scenariusze, reżyserię i aktorstwo.

Kontakt:
Janusz Janiszewski
e-mail: j.janiszewski@13muz.eu
tel: +48 501 791 491

Artykuł prasowy Głos Szczeciński 30 czerwca 2023 r.