Zarządzenie Nr 7/2014
Dyrektora Domu Kultury „13 Muz”
z dnia 25.08.2014
w sprawie Kodeksu Etyki Pracowników
Domu Kultury „13 Muz”