Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń DK 13 Muz” budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 2.

Zawiadomienie  o wyborze oferty z dnia 28.07.2016r


Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

„Bieżąca konserwacja elewacji budynku Dom Kultury 13 Muz na Placu Żołnierza Polskiego 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

Ogłoszenie nr 1/2017

Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu sprzętu technicznego nagłośnieniowego (zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym) do obsługi wydarzeń kulturalnych/artystycznych organizowanych przez Dom Kultury 13 Muz.

Unieważnienie zamówienia


Ogłoszenie nr 2/2017

Dom Kultury “13 Muz”zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu sprzętu technicznego oświetleniowego (zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym) do obsługi wydarzeń kulturalnych/artystycznych organizowanych przez Dom Kultury 13 Muz.

Zawiadominie o wyborze oferty z dnia 04.05.2017r.


Ogłoszenie nr 3/2017
Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie
Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonym zaproszeniem do składania ofert na zakup zestawu podestów scenicznych marki NIVTEC wraz z transportem do obsługi wydarzeń kulturalnych/artystycznych organizowanych przez Dom Kultury 13 Muz.

Ogłoszenie nr 4/2017

Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania prac konserwatorskich na Sali Kominkowej mieszczącej się w budynku Domu Kultury 13 Muz wraz z uzyskaniem ewentualnych wytycznych oraz pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. 

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.06.2017r.


Ogłoszenie nr 5/2017
Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
zakup sprzętu technicznego nagłośnieniowego zgodnie ze specyfikacją zawartą w zaproszeniu do składania ofert.

Ogłoszenie nr 6/2017
Dom Kultury “13 Muz” zaprasza do złożenia oferty i udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

DOKUMENTACJI PROJEKT WYKONAWCZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY 13 MUZ WRAZ Z MODERNIZACJĄ JEGO POMIESZCZEŃ, ZLOKALIZOWANEGO PRZY PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 2 W SZCZECINIE”

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.06.2017r.