Dom Kultury “13 Muz” prowadzi aktualnie procedurę zamówień publicznych dla zamówienia z dnia 25.05.2021 r.
 
 

Tutaj znajdziecie Państwo regulamin udzielania zamówień publicznych Domu Kultury „13 Muz”.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Dyrektora Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie

z dnia 6 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych