Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.04.2022 r. na zadanie „Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od ulicy Tkackiej” wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez J-K Spółka Cywilna A. Kania, W. Jaroszewski.
 

Tutaj znajdziecie Państwo regulamin udzielania zamówień publicznych Domu Kultury „13 Muz”.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Dyrektora Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie

z dnia 6 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych