Zamównienie publiczne – data publikacji 14.02.2023
 

Zamówienie publiczne – w formie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Nadzór inwestorski nad remontem izolacji ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od placu Żołnierza Polskiego 2”

Więcej informacji – kliknij tutaj

 
 
Zamównienie publiczne – data publikacji 07.02.2023
 
Aktualnie prowadzimy zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od placu Żołnierza Polskiego 2”.
 
Więcej informacji – kliknij tutaj
 
 
Informacja o wyborze oferty
 
  1. Przedmiot zamówienia:
„Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od ulicy Plac Żołnierza Polskiego”.
 
  1. Tryb postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
W związku z przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę:
 
JK Adam Kania
Andrzeja Małkowskiego 19/2, 70-306 Szczecin
 
 

Tutaj znajdziecie Państwo regulamin udzielania zamówień publicznych Domu Kultury „13 Muz”.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Dyrektora Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie

z dnia 6 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych