Dom Kultury „13 Muz” zlokalizowany jest na Placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie. Budynek znajduje się na geodezyjnych działkach budowlanych: 17/9 pow. 983m2 w obrębie nr 36 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE. Działka zabudowana jest dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem użytkowym z częściowo użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 1597m2.

Działka nr 17/9 stanowi część terenu starego miasta Szczecina wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-1 na podstawie orzeczenia konserwatorskiego z dnia 28.11.1952r. znak l.dz. K.O.I-3/52. Posadowiony na działce j.w. budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 17 na podstawie orzeczenia konserwatorskiego z dnia 18.06.1954r. znak: KI-V-O/19/54.

Podstawę prawną stanowi Akt Notarialny z dnia 08.09.2006r., rep. „A” numer 4060/2006 w ramach, którego przekazano budynek wraz z przynależną do niego działką na rzecz Domu Kultury „13 Muz” w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

W księdze wieczystej nr Kw/sz1s/000/98559/8 w dziale I-sp wpisane jest prawo przechodu i przejazdu przez działkę 17/16 objętą księgą wieczystą kw nr 105915/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 17/7 i 17/9.

W budynku zlokalizowane są :

piwnice przystosowane do prowadzenia działalności gastronomicznej,
Sala Kominkowa,
Sala Lustrzana,
Sala Edukacyjna,
Galeria „TworzęSię!”,
Galeria „Jedna Druga”,
zaplecze warsztatowe.