W kwietniu 2017 r. swoją działalność rozpoczęła  galeria JEDNA/DRUGA zlokalizowana na parterze  Domu Kultury „13 Muz” przy. pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.  Była to inicjatywa Moniki Szpener, która realizowała kuratorski projekt wystawienniczy przy wsparciu DK „13 Muz” i Fundacji „Reakcja Sztuki”.

Galeria składała się z dwóch pomieszczeń, w których prezentowane były prace niezależnych artystów dobranych na zasadzie konfrontacyjnej. Na pierwszej  wystawie o tytule „1917” inaugurującej działalność galerii prace pokazali prof. Kamil Kuskowski, artysta sztuk wizualnych, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Ul Pazniak  absolwent Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów,  obecnie asystent w Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych na tym samym Wydziale.
 
Galeria działała do 31.05.2022 r. Ostatnią prezentowaną w galerii wystawą była Moje plany nie mają już znaczenia Łukasza Surowca.
 
Publikacja dokumentująca działalność galerii.
 
W związku z pandemią, a tym samym zamknięciem placówek kultury, w galerii prezentowane były także wystawy wirtualne. Jedną z takich wystaw była Dust settles, soaps slip.