Promocja literatury i czytelnictwa.

Przy współpracy z fundacją Pięć Palców, Wydawnictwem Forma i innymi ważnymi ośrodkami życia  literackiego.

To działanie, którego celem jest propagowanie czytelnictwa i uzupełnienie rynku wydawniczego w najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej. Długofalowym celem tego zadania jest nie tylko propagowanie czytelnictwa, ale również promowanie ambitnej literatury o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego, literatury wyznaczającej nowe trendy, poszukującej nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określającej kierunki rozwoju współczesnej literatury, literatury utrwalającej tożsamość kulturową i narodową oraz promowanie tekstów krytycznoliterackich o tejże literaturze; wspieranie niezależnych pisarzy i krytyków, aby dać im możliwość przedstawienia własnej, oryginalnej wizji rzeczywistości, a także zapewnić im trwałą obecność w świadomości czytelników; inspirowanie i podejmowanie interdyscyplinarnych działań służących propagowaniu i upowszechnianiu tychże książek; promocja książek i ich autorów; wspieranie i prezentacja książek i organizowanie spotkań autorskich, we współpracy ze środowiskiem artystycznym; prowadzenie działalności popularyzującej literaturę i rozwój czytelnictwa, a także inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi twórczości literackiej.

 

Termin najbliższego Czwartku literackiego wraz z opisem znajduje się w AKTUALNOŚCIACH na stronie głównej – serdecznie zapraszamy!