Salon Artystyczny Seniorów Domu Kultury „13 Muz”

Salon Artystyczny Seniorów powstał w Domu Kultury „13 Muz” na początku 2017. Jest to grupa aktywnych szczecińskich seniorów, która w sposób twórczy i atrakcyjny współtworzy program Domu Kultury „13 Muz” pod kątem ludzi starszych. W ramach SAS działają także  różne grupy artystyczne seniorów.

Co roku SAS przygotowuje i realizuje jeden z największych festiwali twórczości seniorów w naszym województwie – Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów. W ramach działalności SAS prezentowane są na scenie DK „13 Muz” dokonania artystyczne seniorów głównie ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, spektakle teatralne i kabaretowe, projekcje filmów, wystawy plastyczne, prezentacje poetyckie i wokalne.

Spotkania dla chętnych do włączenia się w działania SASu odbywają się w każdą środę w godz. 10:00-13:00.

Opieka organizacyjna i artystyczna z ramienia DK „13 Muz”: Janusz Janiszewski

KONTAKT:

Tak było podczas II Zachodniopomorskich Spotkań Artystycznych Seniorów 2018:

SAS