W marcu 2017 roku z inicjatywy grupy seniorów powstał przy Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie Salon Artystyczny Seniorów (SAS) jako propozycja wzbogacająca ofertę kulturalną Szczecina aktywizująca osoby starsze.

W czerwcu 2017 r. odbyły się I Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów (ZSAS 2017), w których wzięli udział seniorzy skupieni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego, w tym między innymi z Goleniowa, Szczecina Dąbia, Gryfina i Stargardu. To wydarzenie kulturalne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zakończyło się sukcesem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców Rada Programowa Salonu Artystycznego Seniorów od września 2017 roku wprowadziła do programu DK „13 Muz” comiesięczne wieczory artystyczne dla seniorów. W organizacji i występach biorą udział sami seniorzy, którzy jako wolontariusze i amatorzy występują dając widzom radość, poczucie piękna, kontakt z poezją, teatrem, filmem, kabaretem, tańcem, muzyką, plastyką i innymi formami artystycznymi. W 2018 roku impreza ZSAS miała swoją kontynuację i została stałą propozycją programową DK „13 Muz”.

 

Za nami kolejna edycja. W dniach 24-26 maja 2023 r. odbyły się V Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne (kliknij i zobacz),

Wydarzenie zostało objęte Mecenatem Miasta Szczecin.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Nad całością działalności czuwa Rada Programowa SAS w składzie:

  • Danuta Szydło – przewodnicząca, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora (SHUS)
  • Aleksandra Szachniewicz – Filmowa Akademia Seniora przy SUTW w Szczecinie
  • Maria Galant
  • Ewa Sulej
  • Ryszard Lasota – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie
  • Anna Markowska-Henning

Opiekunem artystycznym SAS oraz Spotkań Artystycznych Seniorów jest Janusz Janiszewski, odpowiedzialny za organizację wydarzeń w Domu Kultury „13 Muz”.

Organizatorem jest Dom Kultury „13 Muz”.