W marcu 2017 roku z inicjatywy grupy seniorów powstał przy Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie Salon Artystyczny Seniorów (SAS) jako propozycja wzbogacająca ofertę kulturalną Szczecina aktywizująca osoby starsze.

W czerwcu 2017 r. odbyły się I Spotkania Artystyczne Seniorów (SAS 2017), w których wzięli udział seniorzy skupieni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego, w tym między innymi z Goleniowa, Szczecina Dąbia, Gryfina i Stargardu. To wydarzenie kulturalne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zakończyło się sukcesem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców Rada Programowa Salonu Artystycznego Seniorów od września 2017 roku wprowadziła do programu DK „13 Muz” comiesięczne wieczory artystyczne dla seniorów. W organizacji i występach biorą udział sami seniorzy, którzy jako wolontariusze i amatorzy występują dając widzom radość, poczucie piękna, kontakt z poezją, teatrem, filmem, kabaretem, tańcem, muzyką, plastyką i innymi formami artystycznymi.

Wzorem roku ubiegłego SAS zorganizował także w obecnym roku – II Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów SAS 2018.

Honorowy Patronat nad powyższym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecina.

 

Nad całością działalności czuwa Rada Programowa SAS w składzie:

Danuta Szydło – przewodnicząca, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora (SHUS)

Ryszard Lasota – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Zygmunt Ban – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Aleksandra Szachniewicz – Filmowa Akademia Seniora przy SUTW w Szczecinie

Teresa Nowak-Misarko – Kabaret Dwudziestolatek przy SUTW w Szczecinie

 

Opiekunem artystycznym SAS oraz Spotkań Artystycznych Seniorów jest Janusz Janiszewski, kierownik programowy Domu Kultury „13 Muz”.

 

Organizatorem jest Dom Kultury „13 Muz”.