Podstawa prawna działania

Dom Kultury „13 Muz” jest instytucją kultury powołaną Uchwała MRN w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1676

link do strony http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2013/72/1676.pdf#zoom=90

Aktualizacja 2019 – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 6093

link do strony http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/6093/oryginal/akt.pdf

Osobowość prawna

Dom Kultury „13 Muz”  działa w formie samorządowej instytucji kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2/97.

link do Księgi rejestrowej instytucji kultury

Postanowienia ogólne

Pełna nazwa instytucji: Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie.

  • Organizatorem DK „13 Muz”  jest Gmina Miasto Szczecin.
  • Terenem działania DK „13 Muz” jest Miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
  • Siedzibą DK „13 Muz” jest miasto Szczecin.
  • Dom Kultury „13 Muz” używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP, REGON.