Przez kolejne dekady losy Polski były dramatyczne, a Polakom towarzyszyły represje i trudna walka o Niepodległość. Na kartach historii bohatersko zapisali się głównie mężczyźni, przywódcy, politycy. Jednak nie przypadkowo rocznica 100-lecia Niepodległości zbiega się z rocznicą nadania praw wyborczych kobiet. Historia (Herstoria) bohaterskich Polek jest zbyt mało znana,  by powszechnie łączyć walkę o Niepodległość z kobietami. Warto zatem przypomnieć zasługi i postaci polskich kobiet, które podejmowały trud walki. Oddać cześć ich pamięci, aby kolejne pokolenia znały nie tylko zasłużonych ojców, ale również zasłużone matki. Jako spadkobiercy poprzednich pokoleń nie możemy zapomnieć o  kobietach w historii odzyskiwania niepodległości naszego kraju. Celem projektu jest przedstawienie postaci, które zasługują za swoją działalność i poświęcenie na pamięć wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Projekt Niepodległe przywołuje pamięć o kobietach zasłużonych w walce o niepodległość w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

W programie Koalicje dla Niepodległej – koalicjantami są:
– Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie
– Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

Projekt Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej”.

Kurator, koordynacja, opieka artystyczna: Magdalena Tyczka