To miejsce inspirujące wyjątkową energią, która sprzyja realizacji niezwykłych projektów w niezwykłym miejscu. Barokowa ornamentyka, kryształowe lustro i kominek, przyciąga nie tylko uczestników, ale i również wykonawców. Charakter sali obliguje nie tylko do pełnego inwencji odkrywania wyzwań artystycznych, ale także wszelkich działań dotyczących przestrzeni kultury: koncertów, spektakli, wernisaży, festiwali multimedialnych, sceny tańca, warsztatów dla młodzieży, działań atytystycznych seniorów i kame- ralnych spotkań z twórcami.