Podczas dyskusji zostaną omówione różne formy szczecińskiej powojennej twórczości literackiej: od wiersza, powieści, opowiadania po esej i wspomnienia. Nie zabraknie również refleksji na temat polityki kulturalnej miasta, czy sposobów konstruowania mitu Ziem Odzyskanych. W trakcie spotkania będą zaprezentowane fragmenty utworów Artura Daniela Liskowackiego, Krzysztofa Niewrzędy oraz Adama Zielińskiego, czyli rapera Łony.

Uczestnicy dyskusji:
Inga Iwasiów – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, prozaiczka, profesorka Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, redaktorka naczelna pisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, w 2010 roku uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina, w 2019 roku została członkinią Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Jerzy Madejski – literaturoznawca, krytyk literacki, profesor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, redaktor naczelny (z Ingą Iwasiów) pisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, współorganizator szczecińskiego festiwalu Dni Kultury Żydowskiej Adlojada.

Andrzej Skrendo – literaturoznawca, krytyk literacki, profesor i dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, dziennikarz radiowy i telewizyjny, członek komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, konsultant literacki Teatru Polskiego w Szczecinie, animator i aktywny uczestnik życia kulturalnego miasta i regionu.

Przygotowanie i prowadzenie spotkania:
Paweł Dziel – absolwent polonistyki oraz socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, kustosz w Bibliotece Głównej US, doktorant na Wydziale Humanistycznym US, autor publikacji z zakresu współczesnej literatury polskiej, organizator wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

Fragmenty esejów Artura Daniela Liskowackiego „Ogród, miasto, język” oraz Krzysztofa Niewrzędy „W centrum czy na peryferiach kontynentu?” czyta: Janusz Janiszewski.

Rozmowa została zarejestrowana w Piwnicy Kany.

Koordynator projektu: Paweł Dziel, Uniwersytet Szczeciński
Organizator: Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie
Koordynacja projektu z ramienia DK „13 Muz”: Janusz Janiszewski
Współpraca: Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński oraz Stowarzyszenie Teatr Kana
Nagranie, montaż i oprawa graficzna video: Marek Brzeziński i Jędrzej Brzeziński

Wydarzenie na FB

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci”