Aktualne zamównienie publiczne – data publikacji 25.05.2021

Nazwa zamówienia:

Remont ścian zewnętrznych piwnicy, schodów zejściowych do piwnicy od strony dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym na dziedzińcu wewnętrznym Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

Załączniki:

SWZ z załącznikami nr 1-5

SWZ z załącznikami nr 1-5 doc

Załącznik nr 6 – przedmiar robót

Załącznik nr 7 – umowa o roboty budowlane

Załącznik nr 7 – umowa o roboty budowlane doc

Projekt Budowlany

Informujemy, iż oferty w ramach ogłoszonego przez nas zamówienia publicznego należy składać na: złącznik nr 1 SWZ zamówienie 13 muz na platformie https://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informujemy, iż w związku z prowadzonym przez nas zamówieniem publicznym przedłużamy termin składania ofert do dnia 13.06.2021 r. godz. 23:59 oraz wskazujmy termin otwarcia ofert tj. 14.06.2021 g. 12:00

Informacja z otwarcia ofert 14.06.2021 r.