21.01.2023. Szczecin. 13 Muz. Wydarzenie larpowe Wola Diuny. Fot. Gabriela Kruszona i Nina Wójcik.