22.08.2022 Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Fot. Ewa Lidia