26.06.2022. Szczecin. 13 Muz. Ciocie Bajkoklocie - program bajkowo-teatralny dla dzieci. Fot. Ewa Lidia