W ramach współpracy z ZPSM są organizowane koncerty, a także wypożyczane instrumenty. Odbywają się również zajęcia edukacyjne.

Celem współpracy jest propagowanie wspólnego muzykowania w dużych zespołach muzycznych, skierowanym do uczniów i amatorów grających na instrumentach dętych.

W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wchodzą:
– Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
– Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
– Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Oficjalna strona internetowa (ZPSM): https://zsm2.home.pl/zsm2/