We współpracy z Wydawnictwem Forma w Sali Kominkowej Pałacu pod Głowami organizowane są spotkania – Czwartki Literackie – w ramach których prezentowane są najnowsze publikacje wydawnictwa oraz odbywają się rozmowy z autorami.

Podstawowym celem Wydawnictwa Forma jest promowanie ambitnej współczesnej polskiej poezji i prozy. Takich, które nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z tym, co uchodzi za literaturę w świecie rynku i reklamy.

Oficjalna strona internetowa wydawnictwa: http://www.wforma.eu/