13.10.2017 odbył się wernisaż multimedialnej wystawy artystów tajwańskich i polskich, która jest trzecim etapem międzynarodowych spotkań, wystaw i prezentacji audiowizualnych. Udało się to dzięki współpracy Akademii Sztuki i Domu Kultury „13 Muz”.