20.07. - 28.07.2019 - Międzynarodowe Warsztaty Letnie 2019 „Drogi do solidarności” w wannseeFORUM / Berlin.