W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Spol organizowanych jest w Pałacu pod Głowami szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, m.in. koncerty, prelekcje czy wystawy.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Eko-Spol odbyło się w Szczecinie w sierpniu 2009 r., a zarejestrowane zostało przez KRS w październiku 2009 r.

Cele Stowarzyszenia: wspieranie idei rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; działanie na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy różnymi wspólnotami, radami osiedli samorządowych i spółdzielczych na obszarze ich wspólnego działania dla dobra całego osiedla i dzielnicy poprzez korzystanie z doświadczeń polskich i europejskich; rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców osiedli; upowszechnianie i obrona praw konsumentów, lokatorów i spółdzielców; pomoc członkom stowarzyszenia w obronie ich praw; propagowanie idei ekorozwoju dla poprawy warunków życia mieszkańców osiedli; promocja i rozwój edukacji ekologicznej; inicjowanie i promowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie poszczególnych komponentów środowiska; propagowanie krajoznawstwa oraz zachowań proekologicznych; rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; promocja wolontariatu.

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia: https://ekospol.pl/