Doktor nauk prawniczych, adwokat, pedagog, harcmistrz, publicysta, działacz kultury, pionier Szczecina.

W 1928 roku został członkiem 14 Poznańskiej Drużyny Harcerzy („Błękitna Czternastka”). W 1933 roku podjął studia na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu w 1937 roku dyplomu, dzięki znajomości języka francuskiego odbył praktykę w konsulacie polskim w Tuluzie. W 1939 wstąpił do konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna” oraz odrodzonego podziemnego harcerstwa. W 1942 roku działał w Warszawie w Departamencie Informacji Rządu Londyńskiego oraz w ZWZ (później AK). Uczestniczył w powstaniu warszawskim, gdzie wziął ślub z Krystyną Wizą ps. „Iga”. Współpracował
z Instytutem Zachodnim i zakładał „Dziennik Zachodni”. W 1945 roku ukończył aplikację, a w lipcu zamieszkał w Szczecinie.

Nominowany przez Piotra Zarembę, 1 sierpnia objął funkcję radcy prawnego przy Zarządzie Miasta Szczecina i sekretarza Komitetu Osiedleńczego. Został również członkiem rady nadzorczej Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”. W Szczecinie  był członkiem Komendy Chorągwi ZHP. W okresie stalinowskim brał udział w wielu procesach politycznych. Pod koniec lat czterdziestych został aresztowany za rzekomy współudział w sprawie André Robineau – podejrzanego
o szpiegostwo. Działał w Radzie Adwokackiej w Szczecinie, będąc (1956-1959) wicedziekanem.  Był członkiem Rady Programowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 1965-1968 działał w Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 1978 roku angażował się w działalność Komitetu Społecznej Samoobrony KOR oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatel (ROPCiO). W stanie wojennym był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych. Działał także w Komitecie Pomocy dla Internowanych. Od 1946 roku wykładał na uniwersytetach w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i we Wrocławiu, a od 1985 r. także w Szczecinie.

Był autorem ok. 700 publikacji i artykułów z zakresu prawa oraz historii adwokatury. W latach czterdziestych, na bazie własnego obszernego księgozbioru, zainicjował wypożyczalnię książek „Logos”, którą prowadziła jego żona Krystyna. Wspólnie z Karolem Czejarkiem zakładał  Szczeciński Klub Bibliofilów, gdzie organizował wieczorki literackie. Współtworzył Szczecińskie Towarzystwo Kultury, którego był członkiem z legitymacją nr 1.

Zmarł w Szczecinie  4 października 1994 roku. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym (kw. 44-1-25). Należał do grona wybitnych i zasłużonych postaci powojennego Szczecina.