Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków działa już 61 lat, w Szczecinie od 1960, pierwszym prezesem był Walerian Pawłowski. Ponad 30 lat siedzibą Oddzału Szczecińskiego był Klub 13 Muz.
Działalność SPAM to przede wszystkim promocja młodych muzyków oraz wybitnych uczniów szkół muzycznych przez organizację koncertów. Współpracujemy z Akademią Sztuki w Szczecinie.
Z naszej inicjatywy skwer na Pogodnie został nazwany imieniem Waleriana Pawłowskiego.
W czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie i koncert zespołu Berżeretki – wspomnienie historii muzycznego Szczecina.
 
Więcej: