Stowarzyszenie Centrum Kultury Skandynawskiej „NORDIC CULTURE HOUSE” wspiera wymianę międzykulturową, inicjatywy oraz rozwój wzajemnych kontaktów i relacji Polski z krajami skandynawskimi w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii, nauki i badań.

„NORDIC CULTURE HOUSE” inicjuje i organizuje przedsięwzięcia prowadzące do poszerzenia wiedzy o historii, geografii, języku, kulturze, sztuce, naturze i społeczeństwie Partnerów z krajów Północy. Promuje także kulturę polską w Skandynawii.