Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie jest instytucją kultury. Celem jej działalności jest zaspokajanie oraz rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.