Fundacja Strefa Melomana jest miejscem, które w niedalekiej przyszłości ma łączyć wszystkie gatunki muzyczne, wspierać artystów w ich dążeniach do zrobienia kariery oraz dać mieszkańcom możliwość uczestniczenia w wydarzeniach które są przez nią organizowane.

Misją Fundacji jest wspieranie i popularyzowanie szeroko pojętej kultury i sztuki, a w szczególności:

  • działania edukacyjne i integracyjne na rzecz dzieci;
  • wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów;
  • upowszechnianie wiedzy o muzyce klasycznej, jazzowej, rozrywkowej, jej autorach i wykonawcach.

Na początku czerwca 2018 udało się zakończyć dwa muzyczne cykle organizowane przez naszą fundację – Preludium Talentów w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie i Gregorius Magnus w DK „13 Muz”. Na trzynastu wydarzeniach wystąpiło u nas przeszło 60 artystów! Świadczy to o tym, jak duże znaczenie mają występy dla młodych wykonawców. Korzyść odnoszą nie tylko wykonawcy. Dzięki pewnego rodzaju symbiozie młodzi muzycy ogrywają się na scenie, przygotowując się do przyszłego zawodu, jednocześnie swoją piękną muzyką wzbogacają życie muzyczne i kulturowe naszego miasta.

W DK „13 Muz” organizujemy:

Cykl „Gregorius Magnus”

Głównymi celami organizowania cyklu koncertów „Gregorius Magnus” jest:

  • popularyzowanie muzyki klasycznej;
  • stworzenie dla utalentowanych uczniów szkół muzycznych pomostu pomiędzy edukacją a życiem zawodowym poprzez umożliwienie im wystąpienia przed szczecińską publicznością;
  • dać możliwość mieszkańcom obcowania z muzyką klasyczną.

 

Facebook: https://www.facebook.com/StrefaMelomana/ 

Youtube: Strefa Melomana