W ramach współpracy z PLSP w muzowej Galerii Foyer w cyklu comiesięcznym odbywają się wernisaże prac uczniów tejże szkoły.

Informacje o aktualnie trwającej wystawie dostępne są na naszej stronie głównej.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie jest publiczną szkołą artystyczną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Utworzona na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 czerwca 1948 r.

Link do strony internetowej: http://www.plastykszczecin.pl/

Profil na FB: https://www.facebook.com/PanstwoweLiceumSztukPlastycznychimC.Brancusiego

Fot. Robert Stachnik – podpisanie porozumienia