Ojczysty – dodaj do ulubionych

330
0
Udostępnij

Z ogromną radością, ale też satysfakcją, pragniemy poinformować, iż znaleźliśmy się w gronie instytucji przyjętych do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, otrzymując tym samym dofinansowanie w kwocie 38 000 zł.

Spośród 392. zgłoszeń od placówek oświatowych oraz instytucji kultury z całej Polski do uczestnictwa w programie zostało zakwalifikowanych 31 placówek.

Celem strategicznym programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023

Wyniki naboru

Udostępnij

Dostępność cyfrowa