Dom Kultury „13 Muz” w Barwach Wspólnych

118
0
Udostępnij

Dobrych wieści nigdy za wiele 🙂

Dlatego po raz drugi w tym tygodniu przekazujemy dobre wiadomości: jako „Organizacja Wspierająca” – taką rolę odgrywamy w projekcie/aktywnej kampanii społeczno-edukacyjnej wraz z panią Martą Bilską, Edukatorką Projektu dostaliśmy się do projektu Narodowego Centrum Kultury: „Barwy Wspólne – poczuj Polskę”.

Działania projektowe realizować będziemy w wakacje.

Zaś informacje o naborze do udziału w projekcie ogłosimy w czerwcu.

Program „Barwy Wspólne – Poczuj Polskę” jest przedsięwzięciem z zakresu edukacji kulturowej i jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej „Barwy Wspólne”. Skierowany jest do edukatorów i dzieci w wieku 4-6 oraz 7-10 lat. Warsztaty dla obu grup wiekowych prowadzone będą przez doświadczonego Edukatora zakwalifikowanego do Programu we wskazanej przez siebie Organizacji Wspierającej na podstawie udostępnionych przez Narodowe Centrum Kultury materiałów edukacyjnych.

Celem Programu jest rozwój działań patriotycznych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki poprzez:
– warsztaty szkoleniowe dla edukatorów
– cykl warsztatów dla dzieci
– udostępnienie materiałów edukacyjnych w formie sensorycznego pakietu „Poczuj Polskę”
– wsparcie merytoryczne
– rozwój sieci współpracy

Główna idea Programu skupia się na uruchomieniu 5-ciu zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk), dzięki którym dzieci doświadczą i poznają m.in. polską fotografię dokumentalną, typografię, specyfikę naszego języka, zasoby lokalnej przyrody. Zmysłowe doświadczenia dostarczą sposobów na pełniejsze i bardziej zróżnicowane poznawanie rzeczywistości.

Tematy warsztatów to: „Początki Wspólne”, „Dźwięki Wspólne”, „Wrażenia Wspólne”, „Smaki Wspólne”, „Znaki Wspólne”, „Widoki Wspólne”.

Ogólne informacje o kampanii
Informacje szczegółowe o kampanii

Udostępnij

Dostępność cyfrowa