Każdy uczestnik wydarzeń, zajęć czy innych aktywności organizowanych przez Dom Kultury „13 Muz” w trakcie epidemii COVID-19, aby wziąć w nich udział, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa, przybycia na miejsce w maseczce ochronnej i postępowania zgodnie z zaleceniami regulaminu i poleceniami pracowników domu kultury.

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW