Każdy uczestnik wydarzeń, zajęć czy innych aktywności organizowanych przez Dom Kultury „13 Muz” w trakcie epidemii COVID-19, aby wziąć w nich udział, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa, pobrania i wypełnienia oświadczenia uczestnika, przybycia na miejsce w maseczce ochronnej z wypełnionym oświadczeniem i postępowania zgodnie z zaleceniami regulaminu i poleceniami pracowników domu kultury.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
    
                 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DOC. 
  
        

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PDF.