W ramach współpracy artyści z Salonu Artystycznego Seniorów z Domu Kultury „13 Muz” biorą udział w organizowanych przez Centrum Seniora wydarzeniach.

Centrum Seniora w Szczecinie to miejsce, którego celem jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzin, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania do życia na emeryturze.

Oficjalna strona internetowa Centrum Seniora: http://seniorszczecin.pl/

Fot. Ewa Lidia – Tydzień Inicjatyw Senioralnych w dniu 22 sierpnia na Jasnych Błoniach