23.05. / Prelekcja i wystawa „Rola Lajosa Kossutha w niepodległościowej walce Węgrów”

Udostępnij

23.05.2022 poniedziałek g. 18:00

Stowarzyszenie Eko-Spol zaprasza na prelekcję poświęconą rewolucji 1848-1849 na Węgrzech i jej przywódcy Lajosowi Kossuthowi, bohaterowi narodowemu Madziarów. Kossuth początkowo domagał się od Habsburgów nadania konstytucji. Po odmowie stał się zwolennikiem otwartej konfrontacji z Austrią. Powstanie węgierskie odnosiło nie lada sukcesy. Zostało zduszone dopiero przez rosyjską interwencję – na Węgry wtargnął korpus pod dowództwem gen. Paskiewicza. Po upadku powstania Kossuth udał się na emigrację, gdzie zmarł.

Prelekcję wygłosi dr Wojciech Lizak – prawnik, historyk i historyk sztuki. Zajmuje się m.in. historią Węgier.

Więcej…

Udostępnij

Dostępność cyfrowa