do 29.04. / 56. Przegląd Teatrów Małych Form „KONTRAPUNKT” 2022

500
0
Udostępnij

21 – 29.04.2021 czwartek – piątek

Szczegółowy program KONTRAPUNKTU i pozostałe informacje – www.kontrapunkt.pl

Organizatorem Przeglądu jest Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie.

Przegląd jest finansowany przez Miasto Szczecin 

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udostępnij