19.06. / „Okna”. Premiera spektaklu poetyckiego Teatru Janusza

334
0
Share:

19.06.2021 sobota g. 16:00

Brak wolnych miejsc – wszystkie wejściówki zostały już pobrane

Impresja poetycka o pięknie świata, cudzie istnienia i przemijaniu. To niepowtarzalna okazja spotkania się z teatrem, którego dzisiaj już właściwie nie ma – czyli z teatrem poetyckim. Zadanie było dużym wyzwaniem dla aktorów, którzy musieli pokonać kilka poziomów trudności: opanowanie pamięciowe tekstów, właściwa interpretacja w przestrzeni scenicznej, w której dużą rolę odgrywa scenografia, obraz i muzyka Erika Satie. Dzięki tym staraniom powstało dzieło bardzo refleksyjne i metaforyczne, które jest okazją do zadumy nad naszym codziennym życiem. Symboliczne okna jako granice oddzielające naszą intymność od świata, okna jako granice pomiędzy naszymi mieszkaniami i światem zewnętrznym – szczególnie w czasie pandemii stały się bardzo znaczące i wymowne, kiedy wielu z nas spędzało mnóstwo czasu w zamknięciu w swoich domach a okno często było dla nas przenośnym i dosłownym „oknem na świat”.

Więcej…

Share:

Dostępność cyfrowa