do 17.05. / VI Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów 2024

Udostępnij

15-17.05.2024 środa-piątek g. 08:00 – 20:00

Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów to coroczny przegląd twórczości artystycznej seniorów województwa zachodniopomorskiego organizowany przez Dom Kultury „13 Muz” oraz działający w nim Salon Artystyczny Seniorów. W spotkaniach biorą udział seniorzy, którzy uprawiają różnorodną twórczość artystyczną: sceniczną, literacką, muzyczną, wokalną, plastyczną, fotograficzną i filmową.

Więcej…

Udostępnij

Dostępność cyfrowa