06.11. / Inspektor Jass: Jazz. From Broadway

107
0
Share:

06.11.2023 poniedziałek g. 19:00

Jazz i teatr były sobie bliskie od początku rozwoju tej formy muzycznej. W najczystszej postaci, jako nowa forma sztuki scenicznej to połączenie zaistniało jako tzw. musical. Niekwestionowanym centrum tego zjawiska jest Broadway, ulica w Nowym Jorku biegnąca wzdłuż dzielnicy Manhattan. Miejsce to, będące światowym centrum anglojęzycznego teatru, stało się również za sprawą formy musicalowej jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju muzyki jazzowej. Ogrom powstałych tu „jazzowych piosenek aktorskich” miał ogromny wpływ na popularność jazzu głównie w latach 30-tych XX w. i spowodował zaistnienie tej muzyki, jako muzyki popularnej wraz z rozwojem mass mediów. Jazzowe przeboje królowały bowiem przez długie lata na listach przebojów.

Więcej…

Share:

Dostępność cyfrowa